กล่องไปรษณีย์ ไดคัท สีขาว ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ไทย มีความแข็งแรงในการแพ็คสินค้า ราคาประหยัดกว่า สามารถรักษาสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในได้เป็นอย่างดี