กล่องไปรษณีย์ ไดคัท สีขาว แบบใหม่ เป็นกล่องขนาดเท่ากล่องที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งทางบริษัท เอส ซี เปเปอร์-แพ็ค ผลิตกล่องไดคัท สีขาว ออกมาสองแบบ ในส่วนของแบบนี้ แตกต่างจากกล่องไดคัท สีขาว แบบเดิม (ในหมวด กล่องไปรษณีย์ ไดคัท สีขาว) คือ กระดาษที่ปะอยู่ภายใน และการขึ้นรูป ซื่งไม่มีผลต่อความแข็งแรงของกล่อง ทางบริษัทฯ จัดทำกล่องไดคัทสีขาวแบบใหม่ขึ้นมาให้แตกต่างจากแบบแรกเพื่อลดต้นทุนให้ลูกค้าในการจัดส่งสินค้า สำหรับลูกค้าที่ต้องการกล่องไดคัทสีขาว และต้องการกล่องราคาประหยัดด้วย กล่องในหมวดนี้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี