กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ไม่มีพิมพ์จ่าหน้าที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองลูกค้าที่ไม่ต้องการชื่อผู้รับ - ผู้ส่ง เพราะลูกค้าสามารถใช้วิธีการ พิมพ์ป้ายชื่อผู้รับ - ผู้ส่ง แล้วนำมาแปะไว้บนกล่อง ทำให้มีความสะดวก ป้องกันความผิดพลาดจากการเขียนได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น การเขียนไม่ชัดเจน จากรหัสไปรษณีย์เลข 3 อาจมองเห็นเป็นเลข 8 ทำให้การส่งผิดพลาดไปถึงปลายทางคนละที่ ทำให้เกิดปัญหาอย่างมาก

      เมื่อไม่ต้องพิมพ์ชื่อผู้รับ - ผู้ส่งลงบนกล่องไปรษณีย์ ทางบริษัท เอส ซี เปเปอร์-แพ็ค จำกัด สามารถลดราคากล่องไปรษณีย์ชนิดนี้ลงมาได้อีก เป็นการช่วยลูกค้าลดต้นทุนในการจัดส่งสินค้าได้อีกทางหนึ่ง

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบไม่มีจ่าหน้า ราคาถูก