กล่องไปรษณีย์ฝาชนแบบมีจ่าหน้า มีช่องให้กรอกทั้งผู้รับและผู้ส่งเรียบร้อยแล้ว สะดวกและรวดเร็วในการจ่าหน้า เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเขียนจ่าหน้าด้วยตัวเอง

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบมีจ่าหน้า