กล่องไปรษณีย์ฝาชนแบบมีจ่าหน้า มีช่องให้กรอกทั้งผู้รับและผู้ส่งเรียบร้อยแล้ว สะดวกและรวดเร็วในการจ่าหน้า เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเขียนจ่าหน้าด้วยตัวเอง

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบมีจ่าหน้า

1.90 ฿
2.00 ฿
2.65 ฿
3.20 ฿
2.65 ฿
3.70 ฿
3.60 ฿
5.00 ฿
4.80 ฿
6.50 ฿
6.40 ฿
8.60 ฿
7.80 ฿
13.30 ฿